Forord:

Denne side giver en super hurtig gennemgang til den praktiske skoleflyvning. TRYK på den gule flyvemaskine og læs en mere detaljeret udgave af den praktiske uddannelse.

Praktisk uddannelse:

PENSUM : Uddannelsen omfatter som minimum 20 timers skoling under ledelse af en instruktør, inkluderende mindst 45 starter og 45 landinger. Skolingen omfatter DKS og EKS flyvninger i nævnte rækkefølge som nedenfor anført. Skoling med instruktør hedder ”DKS” og solo flyvning hedder ”EKS“

DKS-flyvninger:

Uddannelsen skal indledes med minimum 15 timers flyvning i et tosædet skolefly, hvor instruktøren er luftfartøjschef. Flyet skal være indrettet således, at alle flyets styregrejer kan håndteres i fuldt omfang fra såvel elevens plads (pilotsædet) som fra instruktørens plads (instruktørsædet). Under denne del af den praktiske uddannelse, skal eleven fra pilotsædet gennemgå alle skolingsnormerne benævnt DKS-1 til DKS-14. Skolingsnormerne er at betragte som de emner, der skal gøres til genstand for indlæring og uddannelsesmæssig kontrol. Der er således ikke tale om lektioner, og normerne skal i muligt omfang gennemgås i rækkefølge. Instruktøren kan som hovedregel løbende undervise i op til tre normer på én gang, dog undtaget DKS-14, der afslutter den praktiske uddannelse med instruktøren som luftfartøjschef.

DKS 0 - Orientering (ingen flyvning i denne norm)

DKS 1 - Kontrol og tilvænningsflyvning

DKS 2 - Taxiing og brug af højderor

DKS 3 - Krængeror, sideror og rorkoordination

DKS 4 - Kursflyvning

DKS 5 - Drej

DKS 6 - Start

DKS 7 - Landing

DKS 8 - Krævende starter og landinger

DKS 9 - Nødlandingsøvelser

DKS 10 - Stall

DKS 11 - Grundlæggende navigationsflyvning

DKS 12 - Navigationsflyvning 1

DKS 13 - Navigationsflyvning 2

DKS 14 - Programflyvning – Standpunktsprøve

EKS Flyvninger:

Den praktiske uddannelse afsluttes med minimum 5 timers soloflyvning i det samme tosædede skolefly som den forudgående uddannelse er gennemført i. Eleven er under soloflyvningerne luftfartøjschef, og han skal gennemgå skolingsnormerne EKS-1 til EKS-3 i nummerorden.

EKS 1 - Soloflyvning

EKS 2 - Programflyvning – solo

EKS 3 - Navigationsflyvning – solo