Praktisk uddannelse


PENSUM : Uddannelsen omfatter som minimum 20 timers skoling under ledelse af en instruktør, inkluderende mindst 45 starter og 45 landinger. Skolingen omfatter DKS og EKS flyvninger i nævnte rækkefølge som nedenfor anført. Skoling med instruktør hedder ” DKS ” og solo flyvning hedder ” EKS “

DKS-1 : Orientering, kontrol og tilvænningsflyvning At lære eleven om flyets opbygning, funktion, præstation og begrænsninger samt orientere om ud-dannelsens opbygning, Dansk UL-flyver Union og UL-klubbens organisering af skoleflyvningen. Eleven skal endvidere orienteres om indretningen af flyvepladsen samt gennem en eller flere flyvninger stifte bekendtskab med landskabet omkring flyvepladsen. Eleven skal orienteres om dagligt eftersyn, preflightcheck og cockpitcheck og forskellen på disse eftersyn. Eleven skal motiveres til at vurdere vejret i det daglige, da det giver god baggrund for at vurdere, hvornår der kan flyves.

DKS-2 : Taxiing og brug af højderor At lære eleven at styre flyet på jorden under taxi, og i luften så det konstant befinder sig i en stabil situation ved ligeudflyvning.

DKS-3 : Krængeror, sideror og rorkoordination At lære eleven at bibeholde og variere flyets højde ved hjælp af motorens omdrejningstal.

DKS-4 : Kursflyvning At lære eleven at holde flyet på en konstant kurs – både i med-/modvind og i sidevind. Med henblik på senere at kunne udføre en korrekt start og en korrekt slutindflyvning skal eleven især lære kurs-flyvning i lav højde – dvs. under 1000 fod.

DKS-5 : Drej At lære eleven at udføre drej med maksimum 30° krængning.

DKS-6 : Start At lære eleven hurtig acceleration på jorden og under ligeud flyvning og at føre flyet op i en nærmere angivet højde.

DKS-7 : Landing At lære eleven fremgangsmåden ved en korrekt udført landing. At forklare eleven hvordan en korrekt landingsrunde udføres, idet begreberne “observationslinie, base og finale” forklares.

DKS-8 : Stall At lade eleven fornemme hvorledes flyet reagerer før og under et stall, samt at lære eleven at bringe flyet tilbage til normal flyvestilling fra stall’et. Det fremhæves for eleven at formålet er at lære, at fornemme og forhindre et begyndene stall.

DKS-9 : Nødlandingsøvelser At lære eleven nødlanding i forbindelse med motorstop.

DKS-10 : Navigationsflyvning At lære eleven at flyve fra et sted til et andet, følgende en forud bestemt rute.

DKS-11 : Krævende starter og landinger At lære eleven at starte og lande meget kort.

DKS-12 : Standpunktsprøve At sammenfatte den indlærte viden og kunnen, således at instruktøren ud fra dette kan vurdere om eleven har nået solostadiet.

EKS-1 : Soloflyvning Eleven flyver solo og vænner sig til at være alene i luften.

EKS-2 : Programflyvning At give eleven et program (en opgave) som skal flyves under instruktørens overvågning.

EKS-3 :Navigationsflyvning At lade eleven planlægge og udføre en navigationsflyvning efter en forudbestemt rute.

EKS-4 : Indstillingsprøve Indstillingsprøvens formål er at afprøve om elevens flyvemæssige kvalifikationer står mål med de i ultraletflyveprøven stillede krav.

EKS-5 : Duelighedsprøve Eleven skal have gennemgået og fået godkendt skolingsnormerne til og med EKS-4. Eleven skal have udført mindst 20 timers flyvning, hvoraf mindst 15 timer flyvning skal være sket som DKS skolingsnorm og 5 timer skal være fløjet solo som EKS skolingsnorm. Uddannelsesforløbet skal være fordelt på mindst 45 starter og 45 landinger.

Kilde : UL Håndbogen – Uddannelse – HB322 Praktisk uddannelse