Driftsflyveplan - Forkortelser

Distance:

Afstand i NM

TAS:

True airspeed –  Ægte flyvehastighed [knots]

W / V:

Wind / Velocity – Vindretning i [grader] og vindhastighed [knots]

GS:

Ground speed – Hastigheden over jorden [knots]

TT:

True track – Ægte retning

WCA:

Wind Correction Angle – Vindkorrektionsvinkel

TH:

True Heading – Sand nordpol

Var:

Variation – Hvor meget har nordpolen flyttet sig

MH:

Magnetic Heading – Magnetisk retning

Check Points

Altitude / FL

Time

ETO:

Estimated Time Over – Estimeret tid over Check Point

Reto:

ATO

Actual Time Overhead or Overflying – Faktisk tid +/-

Diff.

Freq.