Bliv UL-Pilot


Mange går med drømmen om at lære at flyve, i Fyns UL-Flyveklub kan du få opfyldt drømmen Ultra Let !

Klubben har uddannet mellem 100-150 UL-piloter, siden klubben startede engang i midten af 1980’eren. I dag foregår uddannelsen i et af klubbens klubfly, af typen “Savannah”. Et fuld-metal fly med lukket cockpit. Man sidder ved siden af hinanden og kan under flyvningen tale sammen over intercom. Typen “Savannah” er kendt for et meget godmodigt fly med gode flyveegenskaber. Flyet er udstyret med en 80 hk’s Rotax 912, 4-takts motor med stor drift sikkerhed.

Flyet har god instrumentering samt radio, transponder og GPS. Et fly med samme sikkerhed og komfort som et tungere motorfly. Vi flyver blot langt billigere.

Du starter med at kontakte klubbens uddannelsesansvarlige så du kan få en prøvetur, og kan se om, det er noget for dig. Hvis det er tilfældet starter du med at gå til en godkendt flyvelæge. For at blive UL-pilot skal du have et “Medical class 2 eller Medical LAPL“. Det kræver kun et godt normalt helbred, men start med dette, inden du går videre med uddannelsen! Du finder listen over flyvelæger her : https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Uddannelse-og-helbred/Helbred/Flyvelaeger/Flyvelaeger.aspx Når du har dit medical i hånden kan du starte på uddannelsen til UL-Pilot. Du kontakter igen klubbens uddannelsesansvarlige, som vil sørge for at du bliver meldt ind i klubben og får arrangeret den første flyvetime med en af klubbens instruktører. Det er normalt godt at starte med at flyve 2-4 timer hen på sommeren, derefter starter teoriundervisningen normalt i efteråret. Når du har fløjet nogle timer, inden du starter på teoriundervisningen, vil det give en meget bedre forståelse for teorien. Teoriundervisning. Se under Teoretisk uddannelse. Det er en god ide at flyve et par timer, imens du går til teoriundervisning, da det giver lidt mere “power” til teoriaftenerne. Når teoriprøven er bestået , kan du fortsætte med praktisk uddannelse. Her vil navigationen, som du har lært, begynde at blive brugt i flyvetimerne. Instruktøren vil bygge flere og flere ting på flyvningen, jo længere du er nået i forløbet.

Når instruktøren kan mærke , at du har fået følingen med hele flyet, starten, ligeud flyvning, drej og landing, starter instruktøren med at træne dig i “stall” og nødlandinger. Inden du flyver solo, flyver du og instruktøren en navigations tur i gennem kontrolleret luftrum og lander på en større kontrolleret lufthavn. Når du tilfredsstillende mestre alle ting typisk efter 20-25 timer (minimum 15 timer), flyver du solo. Her får du forhåbentlig også jævnfør traditionen en blomsterbuket af årstidens markblomster.

 

Efter du har fløjet solo, forsætter du selv med at flyve alene til du føler dig godt tilpas i luften på egen hånd. Dette inkluderer, at du selv planlægger en solo-navigations tur, som instruktøren dog skal godkende, inden du udfører turen. Typisk varer turen ca. 2 timer. Når du har fløjet 5-8 timer solo (minimum 5 timer), flyver du og instruktøren en indstillingsprøve. Hvis instruktøren synes du tilfredsstillende mestre alle ting, indstiller instruktøren til en flyveprøve hos en kontrollant. Typisk kommer kontrollanten til den lokale flyveplads, hvor der først skal svares på et par teorispørgsmål med UL-teori. Herefter flyver du og kontrollanten en tur på ca. 1 time, hvor kontrollanten ser/mærker om du mestre flyet. Hvis kontrollanten vurderer, at dette er tilfældet, bestå du og kan nu kalde dig UL-Pilot. Prisen for skoling er 600 kr. pr. time. Der opnås rabat, hvis der købes 10 timer af gangen på forhånd. Så bliver priser ca. 564 kr. pr. time. Du skal indmeldes i DULFU (Dansk UL-Flyver Union) gennem klubben og betale klubkontigent som bruger af klubfly. Desuden skal du betale indskud på klubfly – se prisoverslag. Husk at der også skal betales baneleje.

Prisoverslag (ca. priser) :

Hvad koster et ultralet certifikat?

Hvis man er PPL-Pilot :

Hvis du har et gyldigt dansk PPL pilotcertifikat til flyvemaskine eller helikopter kan du opnå retten til at flyve ultralet flyvemaskine ved med tilfredsstillende resultat at gennemgå: – “BL9-6 teori” – “Motor og materiellære (UL) – Udvidelse af andet certifikat (praktisk omskoling) For at kunne gennemføre denne uddannelse, skal du være medlem af DULFU via en UL klub. Det vil sige du, at skal bestå teoriprøver i “BL9-6” og “Motor og materiellære (UL)” og flyve minimum 5 timers skoling under ledelse af en UL-instruktør, inkluderende mindst 25 starter og 25 landinger. Når UL-instruktøren syens du er klar, skal du til en teoriprøve i BL9-6 og Motor og materiellære (UL). Derefter skal du til en duelighedsprøve hos en kontrollant fra DULFU. Derefter bliver det påtegnet i din logbog, at du må være fører af et ultralet fly. Start med at kontakte klubbens uddannelsesansvarlige så du kan få en prøvetur, for at se om UL-flyvning er noget for dig.