Medlemskab af Fyns UL-Flyveklub


Klubbens formål er at fremme den sportslige interesse for flyvning og navigation samt, at uddanne piloter og virke for størst mulig flysikkerhed. Klubben udgiver nyheder, via hjemmeside og email hvor igennem medlemmerne bliver holdt orienteret om, hvad der sker i klubben og på flyvepladsen. Ved medlemskab får du adgang til medlemsdelen på hjemmesiden, som indeholder forum, bookingsystem, downloads, medlemsliste og en masse andet. I vinter halvåret holdes der klubaftener med spændende foredrag, filmfremvisning eller genopfriskning af teori.

Kontingent :

Aktiv medlem (med Dulfu & KDA) kr. 1150,- årligt
Aktiv medlem & bruger af klubfly (med Dulfu & KDA) kr. 2550,- årligt
Aktiv medlem & eget fly (med Dulfu & KDA) kr. 1150,- årligt
Passiv medlem kr. 150,- årligt

DULFU– “Dansk Ultralet Flyverunion” er UL flyvningens organisation. Medlemskab af Dulfu er obligatorisk for alle UL piloter. KDA – “Kongelig Dansk Aeroklub” En landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil.. Medlemskab af KDA er obligatorisk for alle UL piloter. Det eneste krav er, at du har en e-mail-adresse. Ønsker du at blive medlem af Fyns UL-Flyveklub eller ønsker du flere oplysninger om medlemskab kan du kontakte klubbens kasserer.