Betaling

For at være aktiv bruger af klubbens fly og anvende dem til flyvning skal følgende være opfyldt:

  • Du har betalt indskud på 3000 kr. (for tidligere Take off medlemmer skete det som del af klub sammenlægningen). Det indbetales normalt når du som ny elev er sikker på, at du vil flyve UL (efter ca. 3 skolings timer og før 6. skolings time). Indskud betales kun en gang og giver adgang til alle klubbens fly. Indskud refunderes ikke, selvom du ophører med at anvende klubbens fly.

 

  • Du betaler udover almindelig klub kontingent et ekstra klubfly kontingent på 1400 kr. om året. Bliver du flyejer eller af anden årsag ikke ønsker at være aktiv bruger af klubflyene, kan dette kontingent fravælges – ligesom du senere kan tilvælge det igen. Du kan dog kun skiftes status for et år af gangen. Du må tage PFT på et klubfly – også selvom du ikke betaler klubfly kontingent – forudsat du har betalt indskud, og at det er instruktørens valg, at PFT gennemføres på klubflyet fremfor dit eget fly.

 

  • Du har betalt for at flyve fra den aktuelle flyveplads. For medlemmer, der flyver fra Revninge betales 350 kr. i kvartalet – denne betaling sker via klubben. For øvrige pladser sker afregningen direkte med dem, der bestyrer den pågældende flyveplads.

 

  • Du har før du flyver betalt minimum den tid, du påtænker at flyve. Timer koster 438 kr. i timen (dog 222 kr. ekstra under skoling og PFT). Hvis du forudbetaler min. 10 timer, får du 10% ekstra – ved 10 timer får du således 11 timer. Dermed kan du opnå en timepris på ca. 398kr. (ved skoling ca. 620kr. – da der stadig tillægges 222 kr. per time her).

 

  • Man skal registrere sin flyvning i “Online logbog” inden næste pilot overtager klubflyet. Hvis man undlader dette, koster det et gebyr på 200kr.

 

For alle betalinger til klubben anvendes kontoen reg. nr. 1551 Konto. nr. 3585036145. Klubfly kontingent samt betaling for anvendelse af Revninge flyveplads sker ved, at kassereren sender opkrævning på disse beløb via din email. Men det er dit ansvar at sikre, at kassereren er informeret om, at du er aktiv bruger af klubflyvene, og om du flyver fra Revninge. Det er også dit ansvar at kontakte kassereren, hvis du ikke får de opkrævninger, du selv forventer. Timer (og også ovenstående indskud) er det altid dit ansvar at betale. Angiv teksten: Timer xxx – hvor xxx er dine initialer (for indskud angiv teksten: Indskud xxx). Dine initialer er de samme, som du bruger på hjemmesiden. På hjemmesiden ([For medlemmer -> Online logbog for klubfly -> XXX´s flyvekonto) kan du følge din egen flyvekonto. Der er dog ofte en måneds forsinkelse på forbrugte flyvetimer – derfor er det vigtig, at du også holde øje med, hvor mange timer du flyver via din egen logbog, så du ikke kommer bagud med betaling.