Live - EKØF
Vejr-------Webcam
Aktiviteter
Ingen Snarligt kommende Begivenheder
Dulfu aktiviteter
Tilfældigt fra fotoalbummet
Bliv UL-Pilot
Bliv UL-Pilot


Mange går med drømmen om at lære at flyve, i Fyns UL-Flyveklub kan du få opfyldt drømmen Ultra Let !

Klubben har uddannet mellem 100-150 UL-piloter siden klubben startede engang i midten af 1980'eren.

I dag foregår uddannelsen i klubbens klubfly, af typen "Savannah". Et fuld-metal fly med lukket cockpit. Man sidder ved siden af hinanden og kan under flyvningen tale sammen over intercom. Typen "Savannah" er kendt for et meget godmodigt fly med gode flyveegenskaber. Flyet er udstyret med en 80 hk's Rotax 912, 4-takts motor med stor driftsikkerhed.


Flyet har god instrumentering samt radio, transponder og GPS. Et fly med samme sikkerhed og komfort som et tungere motorfly. Vi flyver blot langt billigere.


Du starter med at kontakte klubbens uddannelsesansvarlige så du kan få en prøvetur, så man kan se om det er noget for en. Hvis det er tilfældet starter du med at gå til en godkendt flyvelæge.

For at blive UL-pilot skal du have et "Medical class 2 eller Medical LAPL". Det kræver kun et godt normalt helbred, men start med dette, inden du går videre med uddannelsen !

Du finder listen over flyvelæger her : https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Luftfart/Uddannelse-og-helbred/Helbred/Flyvelaeger/Flyvelaeger.aspx

Når du har dit medical i hånden kan du starte på uddannelsen til UL-Pilot. Du kontakter igen klubbens uddannelseschef som vil sørge for at du bliver meld ind i klubben og får arrangeret den første flyvetime med en af klubbens instruktører.

Det er normalt godt at starte med at flyve 2-4 timer hen på sommeren, derefter starter teoriundervisningen normalt i efteråret. Når du har fløjet nogle timer inden du starter på teoriundervisningen, vil det give en meget bedre forståelse for teorien.

Teoriundervisning (2015). Der er desværre ingen teoriundervisning på Fyn p.t. Vi henviser nye elever til "Midtjysk Flyveskole" da de underviser over "Distance Learning" Læs mere på deres hjemmeside : -link-

Det er en god ide' at flyve et par timer imens du går til teoriundervisning, da det giver lidt mere "power" til de lange teoriafterne.

Når teoriprøven er bestået kan du forsætte med uddannelsen. Her vil navigationen, som du har lært, begynde at blive brugt i flyvetimerne. Instruktøren vil bygge flere og flere ting på flyvningen, jo længere du er nået i forløbet.


Når instruktøren kan mærke på at du har fået følingen med hele flyet, starten, ligeud flyvning, drej og landing, starter instruktøren med at træne dig i "stall" og nødlandinger.

Inden du flyver solo, flyver du og instruktøren en navigations tur i gemmen kontrolleret luftrum og lander på en større kontrolleret lufthavn.

Når du tilfredsstillende mester alle ting typisk efter 20-25 timer (minimum 15 timer), flyver du solo. Her får du forhåbentlig også jævnfør traditionen en blomster buket af årstidens markblomster.


Efter du har fløjet solo, forsætter du selv med at flyve alene til du føler dig godt tilpas i luften på egen hånd. Dette inkludere at du selv planlægger en solo-navigations tur, som instruktøren dog skal godkende inden du udfører turen. Typisk varer turen ca. 2 timer.

Når du har fløjet 5-8 timer solo (minimum 5 timer), flyver du og instruktøren en indstillingsprøve. Hvis instruktøren synes du tilfredsstillende mester alle ting, indstiller instruktøren til en flyveprøve hos en kontrollant.
Typisk kommer kontrollanten til den lokale flyveplads, hvor der først skal bestås et par teoriprøver med UL-teori. Hvis du tilfredsstillende bestå, flyver du og kontrollanten en tur på ca. 1 timer hvor kontrollanten ser/mærker om du mester flyet. Hvis kontrollanten vurdere at dette er tilfældet, bestå du og kan nu kalde dig UL-Pilot.

Prisen for skoling er 600 kr. pr. time. Der opnås rabat, hvis der på forhånd købes 10 timer, så bliver priser 560 kr. pr. time.

Prisoverslag (ca. priser) :

Aktiv medlem i ½ år. (med Dulfu)kr. 1400,-
Indmeldelse i Dulfukr. 300,-
Helbredsattestkr. 2.000,-
Teorikursus + materialerkr. 3200,-
Prøvegebyr - Teorikr. 3300,-
Klubfly indskudkr. 3000,-
Praktisk fly-timer : (ca. 30 timer a' 560 kr.)kr. 16800,-
Prøvegebyr - Praktiskkr. 300,-
Udstedelse af certifikatkr. 1000,-
Flyveplads leje i ½ år.kr. 700,-

I alt ca.

kr. 32000,-

Hvis man er PPL-Pilot :

Hvis man har et gyldigt dansk PPL pilotcertifikat til flyvemaskine eller helikopter kan man opnå retten til at flyve ultralet flyvemaskine ved at med tilfredsstillende resultat at gennemgå:
- "BL9-6 teori"
- "Motor og materiellære (UL)
- Udvidelse af andet certifikat (praktisk omskoling)
For at kunne gennemføre denne uddannelse, skal du være medlem af Dulfu via en UL klub.

Det vil sige du skal bestå teoriprøver i "BL9-6" og "Motor og materiellære (UL)" og flyve minimum 5 timers skoling under ledelse af en UL-instruktør, inkluderende mindst 25 starter og 25 landinger.

Når UL-instruktøren syens du er klar, skal du til en teoriprøve i BL9-6 og Motor og materiellære (UL). Derefter skal du til en duelighedsprøve hos en kontrollant fra Dulfu. Derefter bliver det påtegnet i din logbog at man må være føre af et ultralet fly.

Start med at kontakte klubbens uddannelsesansvarlige så du kan få en prøvetur, for at se om UL-flyvning er noget for dig.

Prisoverslag (ca. priser) :

Aktiv medlem i ½ år. (med Dulfu)kr. 1400,-
Indmeldelse i Dulfukr. 300,-
Klubfly indskudkr. 3000,-
Praktisk fly-timer : (ca. 8 timer a' 560 kr.)kr. 4480,-
Prøvegebyr - Praktiskkr. 300,-
Flyveplads leje i ½ år.kr. 700,-

I alt ca.

kr. 10000,-